pátek 4. ledna 2013

Vysvětluji, sděluji....mluvím až moc rychle...?

Cesta k prospěšné změně - blog
Častým a typickým problémem většiny lidí je tréma a stres při veřejném projevu. Projev je kvůli tomu buď příliš pomalý („pořádně si rozmyslím, co řeknu“), či naopak extrémně rychlý („už to chci mít za sebou“).

Důležitou roli při přípravě projevu či vystoupení na poradě hraje také znalost sama sebe. Pokud jde o rychlost projevu, může v mnoha případech souviset i s typem člověka - jakým způsobem se projevuje navenek, jak přemýšlí, jedná, komunikuje a gestikuluje. Těch důvodů může být i více.

Vyberu příklady z praxe - poslouchala jsem Petra při jeho úvodním projevu. Jeho projev byl rychlý a dynamický. Nejevil žádnou trému, spíše mi připadalo daleko důležitější, aby se naučil svůj projev zpomalit - byl příliš rychlý.

Na moji otázku, v čem by si přál svůj projev zlepšit a co ho vede k výběru kurzu zaměřeného na mluvený projev, odpověděl: „Zaměstnanci nestíhají zpracovat moje požadavky, dost často porozumí mým instrukcím jinak, než jsem je původně myslel, a dělají často chyby. Mně se zdá, že je všechno jasné, ale oni se v poslední době ani moc neptají. Rád bych to změnil.“

Jak to vnímají ostatní? 
Souvisí to s tím, jakým způsobem přemýšlíme. V tomto případě může být projev pro některé jiné typy osobností až moc rychlý. Může se klidně stát, že nestihnou příval slov sledovat. Prostě těch informací je příliš, někdo je tak rychle neumí zpracovat, natož si je zapamatovat a správně jim porozumět.

Petr patří k převážně vizuálnímu typu. Co je pro takový typ charakteristické? V komunikaci s ostatními rychle mluví, myslí, většinou povrchně dýchají, mají přesné představy o tom, co a jak chtějí. Dost často vidíte, že když se jich na něco zeptáte, nejdříve se podívají nahoru, a až pak Vám odpoví. Dbají na to, jak vypadají. Často velmi živě gestikulují - vědí, co chtějí a kam směřují. Ve svých plánech jsou zaměřeni spíše na budoucnost. Jsou to často vizionáři. V komunikaci používají slova jako vidím, z mého uhlu pohledu, spolupráci vidím jako perspektivní, prohlédnu si to apod.

Závěrem:

Pokud víte, že u Vás převažuje tento způsob komunikace či projevu, zkuste zpomalit svůj mluvený projev, využívejte více sloves jako cítit, slyšet, poslechnout si, vnímat, přemýšlet, což osloví i další dvě nejčastější skupiny (kinestetický/pocitový, intuitivní a auditivní/poslechový), které popíšu v jiném článku. Nahrajte svůj projev na diktafon a poslechněte si jej nebo využijte někoho, kdo si Vás poslechne a dám Vám zpětnou vazbu.

Moje doporučení:

 
Zaměřte se na kladení otázek, zjišťujte (pokud se jedná např. o porady), zda Vás posluchači opravdu pochopili a porozuměli tomu, co mají dělat nebo co od nich očekáváte. Sledujte jejich řeč těla (neverbální komunikaci), zda nedošlo ke změně (např. neklid, drbání se ve vlasech, sklopená hlava atd.). Představte si, že mluvíte s nějakým starším člověkem nebo s dítětem - jde o to, abyste zpomalili tempo řeči a zaujali ostatní. Vedoucím pracovníkům doporučuji trénink "Komunikace mezi podřízeným a nadřízeným" nebo pokud jste v roli obchodníka, tak využijte příležitost a přijďte na trénink Psychologie prodeje.


Přeji krásný den,


Zdenka

Youtube: Jak nastartovat změnu?

EbookKaizen- chci změnu
Podcast: Zdenčin pokec - podcast úspěšných

Koučink: www.kouc-koucink.cz 
Kurzy:
 
www.edux.cz 
 

Pokud se vám článek líbil, sdílejte jej a doporučte jej tak ostatním – děkuji.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Linkwithin.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...