úterý 12. února 2013

Sebeprezentace - 5 tipů, jak na to

Cesta k prospěšné změně - blog
Chcete zaujmout své posluchače? Chystáte se vystoupit se svým projevem na nějaké akci či prezentaci? Používejte silnější slova.
 

Zkuste se zamyslet nad způsobem vyjadřování, který používáte.  Tím, jak se vyjadřujete, vytváříte první dojem a navenek i obraz o sobě. Abyste zaujali a vytvořili pozitivní dojem, získali sympatie a podporu druhých, motivovali je či nalákali na spolupráci s Vámi, naučte se správně vyjadřovat.

Dám Vám několik tipů.

Tip č. 1
Co ovlivňuje celkový dojem Vaší prezentace? Lidé s Vámi totiž jednají tak, jak se prezentujete. Pokud tedy řeknete: „Jsem tu jen asistentka“, sami předkládáte, jak se cítíte a co si o sobě myslíte. Dejte naopak najevo, že jste v určité pracovní pozici a nepodsouvejte návštěvě, která do firmy přišla, co si má o Vás myslet. Řekněte jednoduše: „Jsem asistentka obchodního ředitele.“ Při jakémkoliv jednání ohledně pracovního volna či platu řekněte „Chtěla bych…“ a uveďte důvody, pro navýšení platu.

Tip č. 2
Odstraňte ze svého slovníku slabší slova – ne sebevědomá a výplňová slova, která snižují Vaši hodnotu. Vzbuzujete tak dojem nejistoty a nekompetentnosti. Používáte slova jako „možná, snad“, „pokusím se“, „neumím“ či „budu se snažit“? Najděte vhodnější, hlavně akčnější a sebevědomější výrazy typu „věřím, že“, „zvládnu to“, „udělám to, jak nejlépe umím“. Odstraňte ze slovníku slova „prostě“, „takže“, „hm“, „jako by“ a další.

Nejčastější slabá slova s doporučením, jak je nahradit:
To nezvládnu...  Bude to těžké, věřím, že to zvládneme / že to půjde.
Muselo by se...  Doporučuji… Vhodné by bylo udělat… Bude...
Jestli máte zájem...Doporučuji... Navrhuji…
Pokusím se...Vyřeším... Zavolám… Zkontaktuji…
Rád/a bych jednou...Budu...
Problém, potíže...Výzva
Musíte….Je opravdu důležité udělat …
Měl/a jsem štěstí...Pracuji dobře...
Musíte/Nesmíte (přikazování)... Bude vhodné…
Nejsem v tom dobrá/ý...Dělám pokroky... Ještě tuto oblast studuji…Každý den získávám nové vědomosti a zlepšuji se…


Tip č. 3 Pokud se Vám daří a v něčem jste uspěli, napsali zajímavý článek, někoho podpořili a on dokázal v něčem uspět, tak to řekněte. Pochvalte se a řekněte kamarádům o svém úspěchu! V případě, že se Vám momentálně tolik nedaří, tak o tom nemluvte a pracujte na zlepšení. Pokud se Vás někdo přímo zeptá, tak to řekněte.

Tip č. 4
Rozšiřujte si slovní zásobu. Čtěte knihy a časopisy s jiným zaměřením, než je Vaše profese. Nahrajte si projev a všimněte si opakujících se slov a hledejte např. synonyma – slova s podobným významem. Doporučuji si zakoupit publikaci o synonymech. Hrajte hry – začínejte vždy stejným písmenem jakým skončila předešlá věta a to tak, aby věta měla smysl, nebo začínejte větu posledním písmenem slova předchozí věty. Můžete si taky v duchu popisovat věci a předměty kolem sebe a dodávat k podstatným jménům co nejvíce přídavných jmen, využívejte příběhy, citáty nebo metafory.

Tip č. 5 Pusťte si projevy jiných (např. na youtube) nebo nějaký televizní pořad a zaměřte se právě na vyjadřování. Nebo si napište nejčastější slova z Vašeho oboru a popište je tak, aby jim rozumělo 12leté dítě nebo někdo, kdo v oboru nepracuje. Kdo by byl pro Vás inspirací?


Tip č. 6
Zkuste k prezentaci využít sketchnoting - vizuální poznámky. Jde o kombinaci slov a jednoduchých ikonek. Stačí trénink a pokud budete prezentovat a zároveň kreslit jednoduché ikonky, získáte si pozornost svých posluchačů. Náš mozek miluje obrázky, ale i sebelepší již připravená prezentace je pro něj nudná. 

Netradiční i nepovedené tvary ho baví a vy tím získáte nejenom pozornost, ale vaše prezentace bude originální a zapamatovatelná.

Závěrem:
Využiji dva citáty, a to
"Jakmile se vám podaří lidi rozesmát, už vám naslouchají a můžete jim říct téměř cokoli.", Herbert Gardner a druhý "Když prezentujete, ostatní Vás nehodnotí za to, kdo jste, ale za to, čím se zdáte být - sebevědomí a připravený", Peter Urs Bender.
 
Moje doporučení:
Nahrajte si svůj projev na diktafon a sledujte, jak se vyjadřujete, zda to odpovídá tomu, jak se chcete prezentovat. Doplňte příběhy, přirovnání něco, čím se odlišíte od klasických prezentací. Doporučuji dvě publikace, a to  "Nebojte se myslet hlavou", V.F.Birkenbihl  a "Jak překonat strach z veřejného vystoupení", J.Esposito. Napište mi, jak jste se připravovali na nějakou důležitou prezentaci či jednání nebo využijte individuální výuku. Zkuste kurz "Mluvený projev a rétorika" či individuální koučování, pokud trpíte trémou.


Přeji krásný den,

Zdenka


Twitter: zdenka_t
Ebook: Kaizen- chci změnu
Koučování:
 
www.kouc-koucink.cz

Pokud se vám článek líbil, sdílejte jej a doporučte jej tak ostatním – děkuji.


Linkwithin.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...