pátek 21. února 2014

Jak mluvím, tak myslím? Slova, slovíčka...

Cesta k prospěšné změněKdysi dávno jsem četla knihu od Christine Harvey na téma prodeje a obchodní komunikace, jejíž název si nepamatuji. 

Co si ale velmi dobře pamatuji, je to, jak popisovala na jednom kurzu, co znamená pro obchodníka a jeho motivaci slovo „snažím se“. Tehdy to ukazovala na příkladu: hodila na zem propisku, naklonila se nad ní a řekla: „Snažím se ji zvednout." Finále bylo, že se snažila, ale nezvedla ji. Byla to výborná demonstrace síly toho slova.

Příklady ze života:
 
Právě toto mě přimělo se více věnovat některým slovům, a tak uvádím příklady z praxe. Pan Michal mi u koučování popisoval náplň své práce analytika. Používal popis situace „Musím dělat prezentace pro vedení firmy, po schůzi musím udělat přehledy, které ani nikoho moc nezajímají atd." Slovo „musím“ v nás vyvolává nátlak - dělám věci, které ve skutečnosti ani dělat nechci, jsem do toho tlačen/a nějakými vnějšími okolnostmi. Ptala jsem se ho, jak se mu pracuje, když téměř každá věta, kterou mi popisuje to, co je součást jeho práce, obsahuje „musím“. Michal se nad tím vším zamyslel a za nějakou dobu mi řekl, že ze svého zaměstnání odešel…

Účastnice kurzu Lenka mně říkala, že možná dělá něco špatně… Kamarádek a klientů se občas ptá: „Nechtěla byste kávu?“, ale obvykle nechtějí… Pokud i Vy máte podobný „problém“, zkuste to jinak a zeptejte se: „Mohu Vám nabídnout kávu? Dáš si se mnou kávu?“ Zaměřte se na to, co chcete, aby klient či kamarádka udělala.

Na dotaz zaměstnavatele ohledně nějaké aktivity ve firmě Eva odpověděla „Mohla bych to udělat.“ Otázkou je, jak silná je její motivace k realizaci dané aktivity. Udělá to, či ne? Zní to pozitivně, ale…

Další příklad z kurzu Asertivity. Účastnice Anežka často reagovala na používání popisované asertivní techniky: „To přece každý dělá, všichni to umí…“ Ptala jsem se, koho tím myslí - všichni kolem ní? Nebo všichni v celé republice nebo na celém světě?  I další účastníci kurzu pak přiznali, že to vnímají jinak.

Závěrem: 

Chci změnu - blog osobního rozvoje Zjistila jsem pečlivým nasloucháním, že sledovat, jak kdo mluví, je velmi důležité. Hodně to vypovídá o způsobu myšlení daného člověka, zda se mu do některých věcí vůbec chce či nechce. Vypovídá to i o nějakých vnitřních problémech či bolístkách, které řešíme. 

Samotnou změnou slovníku si pomůžeme, ale vhodnější je udělat jakousi „vnitřní inventuru“, jak to máme s vlastní sebedůvěrou. Obě aktivity (vědomá úprava svého slovníku i seberozvoj) je třeba kombinovat - pracovat na sobě, na své sebedůvěře či sebevědomí a zároveň se zaměřit na slovní formulace, které často používáme.

Moje doporučení: 


Pokud dojde ke změně uvnitř, projeví se to i navenek. Pokud chcete působit na klienta sebevědomě, používejte jednoznačná slova: „udělám / napíšu / zjistím či rozmyslím si to / dám Vám vědět“. To nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno.“ (P. F. Drucker).  

Doporučuji titul "Rozhodnutí je na tobě" aneb cesty z každodenní nespokojenosti, R. K. Sprenger jděte do kurzu "Efektivní komunikace podle NLP", zjistím spoustu věcí o sobě, ale i o druhý. Pokud obchodujete, jděte do kurzu Psychologie prodeje a potrénujte vhodné formulace:) Využijte tuto příležitost.

Přeji Vám hezký den,

Zdenka

Koučink: www.kouc-koucink.cz
Youtube: Jak nastartovat změnu
Tréninky: www.edux.cz

Pokud se Vám článek líbil - sdílejte jej a doporučte jej tak ostatním přátelům nebo se přihlaste k odběrům článků. Děkuji.

úterý 11. února 2014

Jak uspět v roli šéfa?

Pracovali jste ve společnosti a postupně jste postupovali ve struktuře firmy, až jste se dostali do vedení? Zdědili jste firmu po rodičích? Co teď?
Jak začít? Jak se co nejrychleji zapracovat? Hlavně – jak to všechno zvládnout a uspět? Kdo se nejčastěji stává novým vedoucím?

Člověk, který má velmi dobré analytické schopnosti, to znamená, že rozumí odborné stránce firmy, je typem, se kterým se nejčastěji setkávám, a to právě u kurzů sebeprezentace, mluveného projevu či u koučování.

Rozumí odborným věcem, ale neumí sám sebe prodat, prodat firmu či prezentovat produkt či služby na veřejnosti. Potřebuje se v tomto zdokonalit.

Dále jsou to nejváženější členové týmů, zaměstnanec, který měl „zlepšovací“ nápad, učitel, jenž nečekaně musel nastoupit na místo svého vedoucího, asistentka či zástupce vedoucího, který musel opustit firmu z organizačních důvodů, protože jeho zaměstnavatel v době ekonomické krize chtěl ušetřit finanční prostředky - to je druhá nejčastější situace.


Jak začít v takové situaci a nad čím se zamyslet? 
 
• Nejdříve se zastavit a vyrovnat se s novou situací. Rozhodně je to velká a rychlá změna. Chce to nějaký čas.
• Veďte vnitřní dialog, uvědomte si, že především řešíte úkol. Neberte si to osobně. Lépe najdete kroky, když emoce ponecháte stranou.
• Hledejte kroky k dosažení cíle, to znamená toho, co se od Vás v dané pozici očekává.

Poskládejte si myšlenky a ptejte se sami sebe! Jak náročná je situace a jak o ní přemýšlíte vy? Zamyslete se, jaké zdroje znalosti, schopnosti, dovednosti máte k dispozici. Napište si seznam lidí, se kterými můžete spolupracovat či se na ně obrátit pro radu, promyslete si a zmapujte možnosti financování, zvažte

Blog  - Chci změnu
časovou náročnost svých nových kroků. Využijte můj ebook "Kaizen -chci změnu" a můžete s ním pracovat v soukromí a hledat odpovědi na své otázky.

Jak si stojím v nové funkci? Udělejte si vnitřní inventuru.
• Proč jsem v této pozici?
• Co umím skutečně dobře a mohu to hned začít v nové funkci využívat?
• Jaké jsou moje slabiny? Jak s nimi naložím? Budu je delegovat na lidi, kteří je zvládají lépe než já?
• Nakolik si opravdu uvědomuji, co mě čeká?
• Co v nové pozici získám?
• Co v nové pozici mohu ztratit?

Závěrem:
Když už jste neměli čas a šanci se na novou pozici připravit, učte se za pochodu. Navštivte konference z vašeho oboru, sledujte odborné články, poslouchejte podcasty úspěšných lidí, zapojujte se do odborných diskusí na internetu, promluvte si se zákazníky, vytvořte „učící se“ prostředí - pochvalte zaměstnance, kteří přicházejí se zajímavými informacemi. Hodnoťte projekty, na kterých pracují zaměstnanci či Váš tým, a diskutujte o nich. Rozeberte, v čem jsou úspěšné a v čem neúspěšné.Moje doporučení:
Hledejte pro sebe inspiraci v jiných oborech, důvěřujte sami sobě – možná Vás dosadil někdo, kdo ve Vás opravdu věří a dává Vám tak šanci zkusit něco nového a rozvinout Vaše schopnosti. Určitě pár věcí nezvládnete tak, jak byste si ideálně představovali, ale rozhodně je to pro Vás dobrá příležitost.


Využijte mentora, zkuste kouče pro ujasnění si strategie (někdy i identity), čtěte, buďte vnímavý/á a hlavně naslouchejte lidem, vyplatí se Vám to více než jenom mluvit. Jděte na kurz managementu či různé komunikační kurzy. Potkáte lidi, kteří můžou být na tom podobně jako Vy.

Z publikací doporučuji Házení slonem" aneb zen umění jak zacházet se svým šéfem? Stanley Bing, nakladatelství Portál nebo Šéfem ze dne na den", nakladatelství Management Press.

Přeji Vám příjemný den

Zdenka

Twitter: zdenka_t
Ebook: Kaizen- chci změnu
Koučování:
 
www.kouc-koucink.cz


Pokud se vám článek líbil, sdílejte jej a doporučte jej tak ostatním – děkuji.

úterý 4. února 2014

Jak poskytnou zpětnou vazbu? 9 tipů k zamyšlení

Prožili jste nějakou situaci v práci či doma, kdy vás někdo kritizoval? Případně Vy potřebujete někoho zkritizovat? Začínáte na pozici nového vedoucího a potřebujete dávat zpětnou vazbu podřízeným? Pár tipů k zamyšlení by se Vám mohlo hodit. 
Cesta k prospěšné změně

Zpětná vazba je hezký, až neutrální výraz pro kritiku. Podobně šikovná je i formulace pro slabé stránky – můžeme je pojmenovat jako rezervy. Je to pozitivnější a rozhodně to více motivuje a lidi tolik nerozhodí.

Jak poskytnout zpětnou vazbu?

1.) Typ člověka – o typologii jsem už psala. Je-li to někdo velmi aktivní, jděme přímo k zpětné vazbě, tj. stručně, jasně a srozumitelně. Patří-li k přátelskému typu, buďte laskavý ve svých formulacích, ale soustřeďte se na výsledek. Člověk, který je kreativní – ukažte mu další možnosti, jak dělat věci jinak.


2.) Způsob.
Využijte všechny možnosti. Auditivní – popište situaci slovně/verbálně. Pokud jste v nadřízené pozici, můžete využít i písemnou formu a kinestetickou, tj. způsob, který pomůže naučit se věci dělat jinak. 

3.) Jděte přímo na „věc“.
Pokud budete formální a budete situaci různě popisovat, protože je i Vám samotným nepříjemná, jenom ji zhoršíte.4.) Zpětná vazba je skvělá, pokud je oboustranná.
Vy něco řeknete a na to reaguje druhá strana – jde o vzájemnou komunikaci.


5.) Dávejte zpětnou vazbu průběžně
a častěji, ne až po delší době, kdy už věci půjdou těžce napravit nebo je situace „krizová“, zejména pokud jste ve vedoucí funkci.


6.) Nejsme dostatečně konkrétní.
Po zpětné vazbě se zkusme dobrat i praktických kroků, jak situaci změnit či zlepšit. Jde nám o zlepšení, a ne o popovídání si.


7.) Využívejme zpětnou vazbu i v pozitivních situacích, kdy se nám něco líbí, kdy někdo v tom, co dělá, je úspěšný. Pak zmizí nálepka, že zpětná vazba je pouze negativní.


8.) Myslete na hodnotu a důstojnost člověka, se kterým jednáte. 


9.) Zpětnou vazbu / kritiku nekombinujme s pochvalou pro zmírnění důsledků např. 9 pozitivních věcí a poslední je negativní.


Závěrem:
 
Další pomůckou k tomu, jak někoho „kritizovat“ a přitom ho nerozladit (emočně ho „nerozložit“), je velké umění. Stojí za námahu si to trénovat. Právě asertivita je tou vhodnou cestou. Navštivte kurz „Asertivní komunikace“  nebo pokud vedet tým, zkuste trénink Komunikace mezi podřízenými a nadřízenými" a trénujte vhodné formulace.

Moje doporučení: 
Jaká by měla být „ideální kritika“? Objektivní, dobře míněná, pomocná ruka, dobře míněná rada, posilující sebevědomí, motivace k lepší činnosti, u podřízených i motivace k výkonnosti a hlavně konstruktivní. Pak je v konečném důsledku vlastně prospěšná. Mějme na paměti, že kritika někoho blízkého je náročnější a člověk je zranitelnější. Lehčí je pro nás kritizovat cizí lidi.  

V této oblasti doporučuji 2 publikace PhDr.Miloslav Pospíšil Slovní manipulace v komunikaci, jak vyzrát nad lží a chytráctvím" a Šéfem ze dne na den", autor H.Robbins a M. Finley. Mysleme taky na budoucnost vztahů. „Ten má právo kritizovat, kdo má odvahu pomáhat.“ (Abraham Lincoln).

Přeji hezký den,


Zdenka


Koučink: www.kouc-koucink.cz
E-book: Kaizen - chci změnu
Kurzy a workshopy: kurzy pro veřejnost
Podcast úspěšných: www.zdencinpokec.czPokud se vám článek líbil, sdílejte jej a doporučte jej tak ostatním – děkuji.

Linkwithin.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...