pondělí 26. listopadu 2012

Jak efektivně komunikovat? Typologie zelený typ - seriál č. 2

Cesta k prospěšné změně
Jakým způsobem komunikovat s přátelským a velmi komunikativním člověkem? Jak s ním, co nejlépe navázat spolupráci?

Typologie - praktické poznávání lidí považuji za velmi užitečnou ať už pro Váš osobní život - výběr partnera, tak i pro život pracovní.


Psala jsem o červeném dominantním typu, pokračuji zeleným typem. Poslední typ bude modrý. V životě jsme kombinovaní.

Co je charakteristické pro zelený přátelský typ?

Při zacházení se zeleným typem je nejdůležitější získat jeho důvěru. Mluvte s ním přátelsky, vyhraďte si na jednání s ním dostatek času, buďte milí a nechte ho pocítit, že to s ním v jednání myslíte upřímně. Je velmi důležité získat si jeho důvěru. 

Na co se zaměřit u zeleného, přátelského typu?
Můžete to udělat např. tím, že do rozhovoru vnesete něco ze svého soukromého života. Historky ze svého osobního života i soukromé zájmy jsou v tomto ohledu přínosné.  Je možné, že váš protějšek bude ze začátku působit rezervovaně. Když ale bude vědět, kdo jste, tak „roztaje“. Pro zelený typ představujete člověka-odborníka. Pro něj "tón dělá hudbu". Pro tento typ není tak důležité, jak odborně mluvíte o předmětu jednání. Rozhodující je, jaký jste jako člověk. Pak předpokládá, že to bude i po věcné stránce v pořádku.

Jak s ním efektivně komunikovat?
Naslouchejte pozorně svému partnerovi a dbejte na to, abyste neztratili ze zřetele cíl hovoru. Vracejte partnera kladením otázek vždy zpátky k tématu. Používejte spíše uzavřené otázky a vyhýbejte se otevřeným otázkám, které otvírají komunikaci – tak by rozhovor mohl vybočovat z tématu. Postupujte pomalu a obezřetně, když ho chcete přesvědčit. Protože je jako otevřená knížka, dávejte pozor na řeč jeho těla, jestli vás ještě sleduje. Když svůj pohled odvrátí, tak už nemá zájem.Zelený typ – charakteristika:
sociální IQ
člověk citu
pomocník
tvůrčí
využívá intuici
uvolněný
srdečný
opatrný
pomalý
chápavý
obezřetný
skupinový
obměkčuje se lidmi a věcmi
dobromyslný
zprostředkuje 
citově orientovaný
družný
kompromisní
pohostinný
kolegiální
empatický


Závěrem:

Pokud patříte k takovému typu, vidíte teď možnosti pro Váš rozvoj? Bylo by pro Vás přínosem zúčastnit se kurzu, kde si můžete na praktických příkladech procvičit komunikaci s takovým typem? Potkáváte lidi, kteří mluví možná až příliš? Jak s nimi ukončit hovor slušně?

Moje doporučení:
Zkuste kurz Sebepoznání
nebo Asertivní komunikace se zaměřením na typologii. Začněte si více všímat, jaký typy lidí potkáváte v životě a jak komunikují.

Mějte se hezky,

Zdenka


E-book: Kaizen - chci změnu


Pokud se vám článek líbil, sdílejte jej a doporučte jej tak ostatním – děkuji.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Linkwithin.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...