sobota 23. února 2013

Jak komunikovat s analytickým člověkem? Seriál typologie č. 3 – Modrý typ


Cesta k prospěšné změně - blogRozhovor s modrým typem by pro vás mohl být náročným, když nejste zrovna sám modrý typ.

Pokračuji ve svém seriálu o jednotlivých typech lidí. Psala jsem o červeném a zeleném typu. Poslední typ bude modrý a celý seriál uzavřu.


Modrý typ
Měl byste být dobře připraven a důkladně informován. Přinést hodně písemných materiálů. Modrý typ chce rychle poznat, jestli jste pro tu věc, o kterou jde, dostatečně kompetentní a jestli se mu vyplatí s vámi jednat. Pokud získá dojem, že nevíte dost nebo že víte méně než on sám, pak bude vést vaše jednání k rychlému konci, protože v tom, co mu přinášíte, nevidí žádný přínos.


Na co se zaměřit u modrého typu?
Atmosféra rozhovoru s modrým typem je spíše chladná, nezlepšíte ji ani nějakými historkami. Vyhýbejte se diskusi o soukromém životě nebo rozhovoru o osobních věcech a soustřeďte se na tu věc, o kterou jde. V hovoru bude systematický: plánujte, co chcete v jakém pořadí přednést. Nic si nedělejte z toho, jestli váš partner mlčí nebo vám klade kritické otázky nebo si nasadí chladný výraz téměř bez mimiky. Vždy vycházejte z toho, že uvažuje, i když nic neříká. Přineste si s sebou co nejvíc písemného materiálu (brožury, studie, plány, náčrty), které mu můžete zanechat. Připravte se na věcné námitky a držte se faktů a důkazů. Vaše informace by měly být co nejdetailnější a podrobné.

Jak s ním efektivně komunikovat?
Pokládejte otázky, abyste ho vylákali z rezervovanosti, abyste zjistili jeho námitky. Ukažte všechny alternativy; pro něj jsou zvlášť důležitá fakta. Jestli jste červený typ, pak držte svůj temperament v pozadí. Zůstaňte formální, což je i dobré i u zeleného typu. Jak pro zelený, tak i pro červený typ se vyplatí se na rozhovor s modrým typem perfektně připravit a nastudovat vše potřebné. Raději si ještě jednou prostudujte všechny podklady. Případně buďte připraven během hovoru zodpovědět odborně jeho dotazy. Polopravdy nebo polovičaté vědomosti vám u tohoto typu neprojdou. Jako červený typ byste v rozhovoru neměli postupovat rázně, jinak si muže připadat modrý jako „převálcovaný“. U zeleného typu to platí opačně. 


Modrý typ – charakteristika
racionální IQ
člověk rozumu
průzkumník
plánovací
logicky přemýšlí
ostražitý
chladný
přesný
důkladný
působí váhavě
ustupující
samotářský
analyzuje lidi a věci
kontrolovatelný
zabezpečuje
sociálně odtažitý
korektní
rezervovaný
postrádá emoce
racionální
uvážlivý


Patříte k tomuto typu?
Jak probíhala Vaše komunikace, pokud patříte převážně k zelenému typu nebo dokonce k červenému? Jak jste v komunikaci s modrým typem uspěli? Jaké možnosti vidíte pro svůj rozvoj v komunikaci s ostatními odlišnými typy? Napadlo Vás, které typy by měly komplikovaný společný život v rámci partnerských vztahů a které by se k sobě výborně hodily?
 

Závěrem: 
Zkuste navštívit kurz Sebepoznání nebo koučování, kde si ujasníte silné stránky a rezervy vašeho typu. Přínosným taky bude kurz typologie.

Moje doporučení:

V praktickém životě jsme kombinovaní – většinou převažuje jedna z barev a ta druhá ji doplňuje. Zkuste si všímat svých kolegů, kamarádek a obchodních partnerů. Je to cesta k vzájemnému pochopení, lepšímu porozumění a někdy i menšímu rozčilování. Nemohu nabízet jahody se šlehačkou rybám jenom proto, že je mám ráda...

Mějte se hezky,

Zdenka


Podcast: Zdenčin pokec - podcast úspěšných
Tréninky: www.edux.cz
Koučink: www.kouc-koucink.cz
E-book: Kaizen chci změnu


Pokud se vám článek líbil, sdílejte jej a doporučte jej tak ostatním – děkuji.
 

úterý 12. února 2013

Sebeprezentace - 5 tipů, jak na to

Cesta k prospěšné změně - blog
Chcete zaujmout své posluchače? Chystáte se vystoupit se svým projevem na nějaké akci či prezentaci? Používejte silnější slova.
 

Zkuste se zamyslet nad způsobem vyjadřování, který používáte.  Tím, jak se vyjadřujete, vytváříte první dojem a navenek i obraz o sobě. Abyste zaujali a vytvořili pozitivní dojem, získali sympatie a podporu druhých, motivovali je či nalákali na spolupráci s Vámi, naučte se správně vyjadřovat.

Dám Vám několik tipů.

Tip č. 1
Co ovlivňuje celkový dojem Vaší prezentace? Lidé s Vámi totiž jednají tak, jak se prezentujete. Pokud tedy řeknete: „Jsem tu jen asistentka“, sami předkládáte, jak se cítíte a co si o sobě myslíte. Dejte naopak najevo, že jste v určité pracovní pozici a nepodsouvejte návštěvě, která do firmy přišla, co si má o Vás myslet. Řekněte jednoduše: „Jsem asistentka obchodního ředitele.“ Při jakémkoliv jednání ohledně pracovního volna či platu řekněte „Chtěla bych…“ a uveďte důvody, pro navýšení platu.

Tip č. 2
Odstraňte ze svého slovníku slabší slova – ne sebevědomá a výplňová slova, která snižují Vaši hodnotu. Vzbuzujete tak dojem nejistoty a nekompetentnosti. Používáte slova jako „možná, snad“, „pokusím se“, „neumím“ či „budu se snažit“? Najděte vhodnější, hlavně akčnější a sebevědomější výrazy typu „věřím, že“, „zvládnu to“, „udělám to, jak nejlépe umím“. Odstraňte ze slovníku slova „prostě“, „takže“, „hm“, „jako by“ a další.

Nejčastější slabá slova s doporučením, jak je nahradit:
To nezvládnu...  Bude to těžké, věřím, že to zvládneme / že to půjde.
Muselo by se...  Doporučuji… Vhodné by bylo udělat… Bude...
Jestli máte zájem...Doporučuji... Navrhuji…
Pokusím se...Vyřeším... Zavolám… Zkontaktuji…
Rád/a bych jednou...Budu...
Problém, potíže...Výzva
Musíte….Je opravdu důležité udělat …
Měl/a jsem štěstí...Pracuji dobře...
Musíte/Nesmíte (přikazování)... Bude vhodné…
Nejsem v tom dobrá/ý...Dělám pokroky... Ještě tuto oblast studuji…Každý den získávám nové vědomosti a zlepšuji se…


Tip č. 3 Pokud se Vám daří a v něčem jste uspěli, napsali zajímavý článek, někoho podpořili a on dokázal v něčem uspět, tak to řekněte. Pochvalte se a řekněte kamarádům o svém úspěchu! V případě, že se Vám momentálně tolik nedaří, tak o tom nemluvte a pracujte na zlepšení. Pokud se Vás někdo přímo zeptá, tak to řekněte.

Tip č. 4
Rozšiřujte si slovní zásobu. Čtěte knihy a časopisy s jiným zaměřením, než je Vaše profese. Nahrajte si projev a všimněte si opakujících se slov a hledejte např. synonyma – slova s podobným významem. Doporučuji si zakoupit publikaci o synonymech. Hrajte hry – začínejte vždy stejným písmenem jakým skončila předešlá věta a to tak, aby věta měla smysl, nebo začínejte větu posledním písmenem slova předchozí věty. Můžete si taky v duchu popisovat věci a předměty kolem sebe a dodávat k podstatným jménům co nejvíce přídavných jmen, využívejte příběhy, citáty nebo metafory.

Tip č. 5 Pusťte si projevy jiných (např. na youtube) nebo nějaký televizní pořad a zaměřte se právě na vyjadřování. Nebo si napište nejčastější slova z Vašeho oboru a popište je tak, aby jim rozumělo 12leté dítě nebo někdo, kdo v oboru nepracuje. Kdo by byl pro Vás inspirací?

Závěrem:
Využiji dva citáty, a to
"Jakmile se vám podaří lidi rozesmát, už vám naslouchají a můžete jim říct téměř cokoli.", Herbert Gardner a druhý "Když prezentujete, ostatní Vás nehodnotí za to, kdo jste, ale za to, čím se zdáte být - sebevědomí a připravený", Peter Urs Bender.
 
Moje doporučení:
Nahrajte si svůj projev na diktafon a sledujte, jak se vyjadřujete, zda to odpovídá tomu, jak se chcete prezentovat. Doplňte příběhy, přirovnání něco, čím se odlišíte od klasických prezentací. Doporučuji dvě publikace, a to  "Nebojte se myslet hlavou", V.F.Birkenbihl  a "Jak překonat strach z veřejného vystoupení", J.Esposito. Napište mi, jak jste se připravovali na nějakou důležitou prezentaci či jednání nebo využijte individuální výuku. Zkuste kurz "Mluvený projev a rétorika" či individuální koučování, pokud trpíte trémou.


Přeji krásný den,

Zdenka


Twitter: zdenka_t
Ebook: Kaizen- chci změnu
Koučování:
 
www.kouc-koucink.cz

Pokud se vám článek líbil, sdílejte jej a doporučte jej tak ostatním – děkuji.


Jak nás prodejní slepota připravuje o zákazníky

Cesta k prospěšné změně - blog
Jak vést prodejní rozhovor?
Dostali jste se do podobné situace? Jdete nakupovat a potkáte „obchodníka“, který má spoustu odborných znalostí, takže Vám výhradně doporučuje jenom ty nejdražší produkty? 


Obchodníci často podléhají svému vnímaní situace - pokud je to "drahé", nedoporučuji - "já bych si to nekoupila" nebo obráceně. A co když nechci ty nejdražší a nejmodernější produkty? 

Minule se mi rozbil fotoaparát,“ řekl mi Milan. „Tak jsem si stanovil rozpočet a požadavky na fotoaparát nový (minimální rozlišení atd.). Na internetu jsem si vyhlédl obchod, do kterého si ho půjdu koupit.“

Příběh ze života


Milan chtěl běžně fotit pro radost, není to profesionální fotograf, který potřebuje fotoaparát s nějakými specifickými vlastnostmi. Na jeho dotaz v prodejně, jaký typ by mu prodavač doporučil, mu dotyčný ukázal vitrínu, ať si vybere. „Myslel jsem si, že mi poradí, nebo se mě dokonce na něco zeptá…“

Cenové relace Milanovi moc nevyhovovaly, a tak se opět zeptal, uvedl své požadavky a představu o rozpočtu. Prodavač se na něj díval, jako by „spadl z Marsu“. „To nejde, za to si nic nemůžete pořídit,“  řekl a ještě chvíli trvala podobná diskuse. Nakonec se do rozhovoru zapojila asistentka a najednou to šlo…


Závěrem:
Bohužel ještě stále se často setkáváme s velikou „profesní slepotou“. Prodejce či obchodník si myslí, že jsme si podobni a že jsme stejnými odborníky, jako je on sám. Nepoloží nám otázku, o co máme zájem, jak budeme produkt využívat, jaká je naše představa finanční… To vše dost často chybí. Čekáme, že nás budou „obletovat“ nebo nám radit, a nic.
 

Moje doporučení:
Pokud jste v roli prodejce, zajímejte se o svého zákazníka. Hlavně se ptejte a naslouchejte. Otázky jsou klíčem ke komunikaci. Pomáhají vést jakýkoliv rozhovor, získáváte tím informace a máte příležitost poznat klienta (jeho typ) a podle toho dále komunikovat či argumentovat.
Jděte na kurz Typologie pro obchodníky" nebo Prodejní dovednosti v maloobchodě", posunete se v prodejních dovednostech, lépe pochopíte zákazníka a ve finále zvýšíte i prodej.

Projevujete tak hlavně zájem o svého zákazníka, stává se z Vás v jeho očích konzultant či poradce ne „prodejce“. Získáváte tak i čas na svou strategii v komunikaci. Máte nějakou podobnou zkušenost? Napište mi. V jakých obchodech rádi nakupujete a proč?


Mějte se hezky,

Zdenka


Kurzy: www.edux.cz 
Ebook
Kaizen- chci změnu
Youtube: Jak nastartovat změnu
Podcast:
Zdenčin pokec - podcast úspěšných
Koučink:
 www.kouc-koucink.cz

 
Pokud se vám článek líbil, sdílejte jej a doporučte jej tak ostatním – děkuji.

úterý 5. února 2013

Jak překonat svůj vnitřní strach?

Strach je největší překážkou pro každého člověka, aby mohl žít lepší život. 

Ze zkušenosti vím, že vznik strachu dost často pramení z našich negativních myšlenek, z toho, co si o situaci myslíme, než vůbec reálně nastala.

Cesta k prospěšné změně - blog
Vytváříme různé "hororové" scénáře, které způsobí v těle určitou reakci. Projevuje se to napětím, povrchovým dýcháním, pocením, nepříjemným pocitem, až tlakem v hrudi atd. 

Vynoří se spousta myšlenek typu …že to nezvládneme a na co si komplikovat život, proč to dělat – vždyť je to jasné, jak to dopadne, jak budeme vypadat před druhými atd. Určitě společně tento repertoár výmluv, obav či strachu doplníme a „vylepšíme“.

Ve skutečnosti nic není tak horké, jak to vypadá. Pokud budeme setrvávat v těchto pocitech, opakovat si je a dále vydatně živit, dostaneme se do dalšího stádia „paniky“. Jednoznačně tímto nic nezískáme, právě naopak – přicházíme o své sny a způsobujeme si nemoci. Strach je nepřítelem úspěchu a je to důsledek chybějící nedůvěry a vlastní nejistoty.

Nejlepším lékem na „vlastní filozofování“, co by bylo, kdyby…, je aktivita, činnost. Pravdou je, že všichni zažíváme někdy strach.

Z čeho mají lidé nejčastěji strach? 
Ze ztráty zdraví, z nejisté budoucnosti, ze stárnutí, z veřejných vystoupení a prezentací, z neúspěchu, z odmítnutí z konfliktů, ze ztráty, ze vztahů, z nového zaměstnání, ze smrti, z mála znalostí.

Nejlepší, co můžete udělat – akceptujte svůj strach, pojmenujte jej a uzavřete s ním mír. Položte si tyto otázky: Proč nerada chodím do práce? Protože mám nepříjemného kolegu nebo si myslím, že včas nezvládnu práci a pak mě z ní mohou vyhodit a pak ztratím byt, své zázemí atd.? Možná se mám zlepšit v komunikaci? Jít do kurzu o kreativity. Naučit se pracovat s technikami, které pomáhají posílit sebedůvěru, ale i najít řešení na zapeklité situace.


Jak se zbavit strachu? Zkuste to začít měnit. Pár tipů:


1/ Sepisujte si své úspěchy – kdy jste porazili svůj strach. Každý úspěch je v podstatě vykročení ze zóny pohodlí a překonání strachu. Zaveďte si svou databanku úspěchů, ať už ve formě deníčku svých úspěchů, nebo si vytvořte místo v bytě či vyberte krabičku, kam napíšete nebo vložíte obrázky, diplomy, fotografie – cokoliv, co Vám pomůže vytvářet důvěru ve Vaše schopnosti.

2/ Přemýšlíte o tom, co se stane, negativně? Nahraďte tyto představy
Chci změnu - blog

pozitivními obrazy. Strach je většinou nějaká představa. Uvědomte si, čeho se bojíte, a právě to začněte dělat. Ideální je využití metody Kaizen (psala jsem už o ní). Touto metodou děláte malé kroky a oslavujete své úspěchy. Metoda pomáhá, abyste svůj strach dále neposilovali. Bojíte se třeba promluvit na poradě? Zeptejte se alespoň na nějakou maličkost. Hlavně začněte. Pokud se pustíte do akce a potřebujete se soustředit, na strach už není čas.


3/ Využívejte v sobě svého snílka! Podporujte v sobě pozitivní představy, co by se Vám líbilo, kdybyste měl/a kouzelnou hůlku a mohl/a si všeho dopřát – co by to bylo a jak by to vypadalo? To Vás podpoří a osvobodí od strachu. Rozvíjejte v sobě kreativitu a fantazii. Vytvořte si nástěnku svých vizí, i když přesně nevíte, co by to mělo být. Vizualizujte si, že už jste svých snů dosáhli, a prociťte emoce, které budete mít, až dosáhnete výsledku. Potlačte v sobě „vnitřního negativního kritika“ a začněte z něj vychovávat spíše konstruktivního kritika“, který Vás podpoří a dá reálnou zpětnou vazbu Vašim představám.

4/ Zvyšujte svoji sebedůvěru. Můžete si ji dodat zevnitř, chvalte se, když se Vám něco povede. Řekněte to doma nebo kamarádce. Napište si své poslední úspěchy, sepište si co nejvíce svých silných stránek či pojmenujte talent a nadání, kterým disponujete. Využívejte afirmace – pozitivní potvrzení toho, po čem toužíte. A pokud momentálně nemáte náladu ani na to? Tak se hezky oblékněte, upravte se a dodejte si sebevědomí „zvenku“. Choďte vzpřímeně a dívejte se lidem do očí. Podle držení těla lze poznat, jak se cítíte.

5/ Čtěte, poslouchejte úspěšné lidi, dívejte se na motivační filmy, které Vám dodají odvahu a podpoří Vás v tom, že můžete dokázat cokoliv. Každý nějak začínal a měl z něčeho strach. 

6/ Žijte tady a teď. Mnoho lidí žije v tom, co bylo – je to ztráta energie, vracet se nazpátek nebo naopak řešit jen to, co bude. Strach neexistuje v budoucnosti a navíc na něj nikdo nezemřel.

7/ Mluvte sami k sobě. Obavy jsou  představy, myšlenky, předsudky, názory ve vaší hlavě. Strach je známá nemoc všedních dní. Je to každodenní výzva. Mluvte hlavně pozitivně – NE nezvládnu to, nemám dostatek znalostí, ALE pracuji na tom, abych si vědomosti rozšířil/a, ještě stále se učím… Např. „budu v pohodě bez ohledu na to, co se stane“, „strach není nejlepší pocit, ale dokážu tento pocit přijmout“, „je to jenom nepříjemný pocit“…

8/ Strach se ztrácí přirozeným učením. Je to obava z neznámého. Pokud mám více znalostí, zkušeností či informací, pak se cítím lépe. Učte se a choďte na kurzy, potkávejte pozitivní lidi. Převezměte zodpovědnost za svůj život i s tím rizikem, že se něco nepovede. Pak alespoň budete vědět, že cesta a způsob, který jste si zvolil/a, nefunguje. Budete bohatší o zkušenost.

Závěrem:
Představte si svůj strach jako vlnu – je lepší plout a nechat se na ní unášet a využít její sílu, než plavat proti ní. To chce daleko více energie.Youtube - Jak nastartovat změnu. Připojte se.
Moje doporučení:
Posilování emočního „svalstva“ trvá. Je to podobné jako chodit do posilovny. Než dojde k emocionální proměně, chce to čas. 


Dělejte „ztřeštěné cvičení“. Pozvěte si kamarády, připravte hudbu a začněte před nimi bláznivě tancovat, předvádět scénku nebo vyprávět vtipy – cokoliv, co pro Vás není běžné – a postupně to dělejte všichni a pak třeba i najednou. 

Užívejte si atmosféry a určitě se i skvěle pobavíte. Tady budete „všichni“ možná působit jako blázni, ale šťastní. A navíc v něčem překonáte sami sebe…Chcete své "strachy" sdílet s jinými? Přijďte na některý z mých workshopů do Prahy např. Asertivní komunikace pro ženy nebo vyzkoušejte Skype koučink.

Přeji krásný den,

Zdenka


Koučink: www.kouc-koucink.cz
Instagram: Zdenka
Ebook: www.kaizen-chci-zmenu.cz

Youtube: Jak nastartovat změnu

Pokud se vám článek líbil, sdílejte jej a doporučte jej tak ostatním – děkuji.


Linkwithin.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...