čtvrtek 23. května 2013

Je-li život hra, pak má tato pravidla, CH. Carter - Scottová

Přemýšlíte sami o sobě? Kladete si otázky ohledně vlastní hodnoty? Věnujete se vlastnímu osobnímu rozvoji?  

Před několika lety jsem četla publikaci „Je-li život hra, pak má tato pravidla“ (autorkou je Ch. Carter-Scottová) a  opětovně se k ní vracím, protože její publikaci beru jak "pomoc", jak zdolávat výzvy života. Je to zajímavá a inspirativní publikace, ve které se autorka dotýká otázek jako sebeúcta,  vděčnost, přijetí a odpuštění, soucit a pokora. 

Čemu bych se chtěla věnovat? Pravidlům lidskosti.

 
1. Dostanete tělo
Když jste se narodili, dostali jste „tělo“. Představuje vaše sny, naděje, obavy, myšlenky atd. Když se na tělo podíváme nadneseně, tak jeho účelem je, aby se pohybovalo ve hře života a zároveň bylo jakýmsi odrazníkem mezi vnějším světem a tím, co máme uvnitř. Buď jste v souladu se svým tělem, tj. v harmonii, nebo ho vnímáte jako klec. Jak to máte Vy?


2. Budete absolvovat lekce
Stali jsme se studenty života a denně se účastníme různých lekcí. Budou různě náročné. Budou se opakovat do té doby, než je dokonale zvládneme, abychom naplnili svůj smysl života. Cesta každého člověka je jiná, a tím jedinečná. Lekce, kterými projdete, jsou specifické pro váš osobní růst. Učte se znát sami sebe a přestaňte se cítit jako oběti osudu.


3. Neexistují chyby, jen lekce
Růst je proces experimentování, chyb a omylů. Cokoliv se nám v životě nepovede, je příležitostí naučit se něco o vlastním myšlení a chování. 


4. Lekce se opakují až do úplného zvládnutí
Pokud určitou životní lekci dostatečně dobře nezvládneme, bude se opakovat. Všimli jste si, jak se Vám opakují stejní nebo hodně podobní lidé v životě?  Příkladem je jedna moje kamarádka, vybírá si stále stejné partnery, pak následují rozchody a celá situace se dokola opakuje.


5. Učení nekončí
Dokud žijete, máte se stále co učit. Dostáváte nové výzvy, které už řešíte s větším přehledem díky získaným zkušenostem a schopnostem.


6. „Tam“ není o nic lepší než „tady“
Mnoho lidí si říká, až dosáhnu toho a toho, pak budu šťastnější, úspěšnější či bohatší, a vzápětí přicházejí s dalším „“. Stále se snaží žít někde těsně před budoucností místo toho, aby vnímali a užívali si momentu tady a teď. Budoucí cíle jsou stále důležité, přesto vnímejte přítomnost. 


7. Ostatní jsou jen vaším odrazem
Můžete se dívat na lidi, které potkáváte, jako na „dary“, které se od nich můžete naučit. To, co Vám na nich obvykle vadí, je to, co jste v sobě ještě nepřijali. Výzvou tohoto pravidla je změnit úhel pohledu - přejít z odsuzování ostatních a vnějších okolností ke zpytování vlastního vnitra.


8. Je jen na Vás, co ze svého života učiníte
Každý člověk si vytváří vlastní realitu. Všechny možnosti a zdroje máte v sobě. O našem úspěchu či neúspěchu rozhodujeme my sami, a ne vnější okolnosti. Jde především i o naší ochotu vytvářet a plnit své cíle. proto jsem se pustila do podcastu Zdenčin pokec - podcast úspěšných.


9. Všechny odpovědi se nacházejí ve vašem nitru
Všichni máme vnitřní moudrost. Neexistuje žádný vnější zdroj moudrosti, jsme sami sobě nejlepším učitelem. Poslouchejte, dívejte se a důvěřujte sami sobě.


10. To všechno zapomenete při narození
Připomínat si výše uvedená pravidla, pokud se odchýlíte na své cestě k cíli. Hlavně věřte, protože víra je to, co vás zase zavede k cíli. Důvěřujte svým volbám, mějte se rádi a věřte sami sobě.


Závěrem: 

Publikaci doporučuji, může Vám být inspirací či podnětem k zamyšlení nad sebou samým a nad vlastním rozvojem. Pomůže to zlepšit vztah nejenom k sobě, ale i k ostatním doma či v zaměstnání. Co si v sobě uspořádat a popřemýšlet o těchto pravidlech?

Moje doporučení: 
Ukončím citátem z publikace "Nejbohatší člověk je ten, kdo je spokojený s tím, co má", Robert C. Savage.


Přeji krásný den,

Zdenka

Kurzy: www.edux.cz 
Ebook
Kaizen- chci změnu
Podcast:
Zdenčin pokec - podcast úspěšných
Koučink:
 www.kouc-koucink.cz


Pokud se vám článek líbil, sdílejte jej a doporučte jej tak ostatním – děkuji.

Linkwithin.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...