čtvrtek 17. října 2013

Jak dobře znáte sami sebe? Sebeuvědomění

Nakolik opravdu známe sami sebe? Když mám jednodenní kurz na téma sebepoznání či cesta k úspěchu, tak se setkávám s tím, že účastníci buď už „naskočili“ správným směrem, nebo vůbec neví, co chtějí a ani co je baví a těší. 

Jednodenní kurz je opravdu málo na to, aby bylo možné dobře poznat sama sebe, vždyť se vlastně poznáváme celý život.


Když bych pohled na sebe rozdělila na čtyři části, dvě se vztahují ke mně (co vím a nevím o sobě) a další dvě k mému okolí (co ví a neví ostatní o mně).

1.) První oblast je oblast otevřená, a to co všechno chceme dát o sobě vědět. To znamená vše, co vím o sobě já, mé vlastnosti, názory, informace o mně, chování atd. Dost často to jsou (třeba právě u kurzů) informace o jménu, o tom, čím se člověk zabývá, kde se narodil, jaké má očekávání od účasti na nějaké akci, jaké profese či koníčky atd. Míra, kolik toho o sobě svěříte jiným, závisí na vaší osobnosti a lidech, se kterými komunikujete. Zvětšujte tuto oblast. Hovořte sami o sobě a najdete souvislosti, kterých jste si předtím ani nevšimli. Získáte tím komplexnější pohled na určité věci a události.

2.) Druhou oblastí je oblast pro mě tzv. slepá - znamená to, co vidí ostatní a co já si moc ani neuvědomuji. Můžou to být zlozvyky nebo i naopak dobré stránky, které člověk sám nedoceňuje. Je to příležitost pro zpětnou vazbu - vědět, co změnit, co se líbí ostatním (kolegům, partnerovi, kamarádkám) a co se jim naopak nelíbí. Skvělá příležitost se učit a zmenšovat právě tuto pro mě skrytou oblast. Hledejte s mírou informace o sobě - myslíte si, že...? Naslouchejte druhým! Jsou to zdroje pro Vás.

3.) Třetí oblastí je oblast neznámá - je to oblast, kdy se dostáváme do situací, ve kterých jsme nikdy nebyli a ani ostatní kolem nás neví, jak můžeme reagovat a zachovat se. Můžou to být informace uložené v našem podvědomí, na které přijdeme díky hypnóze, různým psychologickým testům atd.

4.) Co představuje čtvrtá oblast? Jsou to naše nedostatky a oblasti, ve kterých

se chceme zdokonalovat. Je to oblast skrytá především pro ostatní - vím to jenom já. Patří sem také moje pocity, trapné zážitky, myšlenky, nějaké omezující přesvědčení o tom, že se něco nikdy nenaučím nebo to nezvládnu, pochybnosti, se kterými vnitřně bojuji atd. 

Komunikujte sami se sebou a ptejte se: Co mě motivuje dělat to a to? Jaké jsou moje cíle? Co vlastně umím a s čím mohu dále pracovat a rozvíjet se? Co jsem se doteď v životě už naučila? Co jsem získala a co jsem ztratila v životě?

Inspiraci pro rozvoj najdete i na mém kanálu - Jak nastartovat změnu.

Závěrem:  
Oblasti, které jsem popsala, existují na sobě závisle. Pokud rozšiřuji např. otevřenou oblast, tak se zmenšují i ty další. Zkoušejte nové aktivity - např. jděte na muzikoterapii, na divadelní workshop či do tanečních pro dospělé. Komunikujte s neznámými lidi, překračujte svoji zónu komfortu, dělejte nové věci nebo staré věci trošku jinak. 

Moje doporučení: 

Vezměte si papír, nakreslete velké okno, rozdělte ho na 4 části a každou z nich zkuste vyplnit. Udělejte si svoji rekapitulaci toho, co si o sobě přesně uvědomujete a co o sobě víte. Požádejte své kamarády a kolegy, aby Vám s tím také pomohli a dali vlastní zpětnou vazbu. Tento nástroj se využívá v psychologii, autorem jsou Joseph Luft a Harry Ingham. Já ho s oblibou využívám v kurzech zaměřených na sebepoznání. Spousta lidí zjistí, jak jsou úžasní a velice schopní, jenom si to dostatečně neuvědomují. Tipy na literaturu.

Přeji krásný den,

Zdenka


Instagram: Zdenka
Tréninky: www.edux.cz
Ebook: Kaizen- chci změnu
Koučink: www.kouc-koucink.cz


Pokud se vám článek líbil, sdílejte jej a doporučte jej tak ostatním nebo se přidejte k odběru článků – děkuji. 
 

Linkwithin.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...